Kominstitutet

Kommunikation för nystartade börsföretag

Kommunikationsanalys

Börsnoterade företag får vid introduktionen en stor uppmärksamhet, men oftast svalnar intresset efter ett tag. Detta resulterar ofta i en missvisande värdering av bolaget, mycket beroende på avsaknaden av kontinuerlig kommunikation.

Vi hjälper nystartade börsföretag med analyser av kommunikationen, tar fram aktiviteter som lyfter kommunikationen och ser till att genomföra skräddasydda lösningar. Vårt analysverktyg betygsätter 8 parametrar, däribland webbplats, SEO, medienärvaro, mediegenomslag, aktiviteter i sociala medier och i nyhetsrum.

Läs mer om kommunikationsanalys.

Skräddasydda kommunikationspaket

Utifrån kommunikationsanalysen tar vi fram paket speciellt anpassade för respektive företag.

Vi arbetar fram strategier och skapar ett aktivitetsforum som blir hjärtat i företagets kommunikation.

Syftet med forumet är att företagets egna organisation ska kunna genomföra de flesta aktiviteterna själva.

Kominstitutet stödjer och genomför vissa aktiviteter och bygger upp erfarenheten internt genom utbildning och träning.

Vi genomför även insourcing av kommunikationsaktiviteterna.

 

Läs mer om kommunikaitonsstrategier.

 

Genomtänkt krishantering skapar seriösa

företag och organisationer

Hur hantera kriserna

 

Att aktivt jobba med krishantering och kriskommunikation i förebyggande syfte är viktigt för företag och organisationer. Det minskar risken för kriser genom att man i arbets-processen söker upp orsaken till problemen, redan i förväg. Med effektiv krishantering sållar du bort olämpliga beteenden och handlingar. Du ökar den etiska efterlevnaden i organisationen och det blir enklare att följa moralkompassen.

Vaccinera din organisation

 

Många tror att kriskommunikation enbart är en yta och att man i första hand ska hantera journalister på ett smart sätt och inte svara på journalisternas frågor. Det är helt fel! Vi jobbar inte med politikertaktik, det fungerar inte långsiktigt. ”Sanningen kommer alltid fram”. Krishantering och kommunikation bygger på att man är ärlig och transparent. Och då måste man självklart även städa bort olämpliga aktiviteter och beteenden som finns i organisationen.

I vår utbildning gör vi en analys och identifierar tänkbara risker och kriser i nutid och i framtid, samtidigt som vi beaktar historien. Vi lägger stor vikt vid att genomlysa hur företagen jobbar med viktiga samhällsfrågor såsom jämställdhet, hållbarhet, integrationsfrågor och CSR.

Kominstitutets arbetar med kommunikation, IR & PR med fokus på strategier, analyser och kriskommunikation.

Institutet har över 40 års erfarenhet från privat, statlig och kommunal verksamhet.