Kominstitutet

Kommunikationsutveckling och kriskommunikation

Kommunikationsanalys

Periodvis får företag och organisationer stor uppmärksamhet, men oftast svalnar intresset snabbt. Detta resulterar ofta i okunskap och en missvisande värdering av börsnoterade bolag, mycket beroende på avsaknaden av kontinuerlig kommunikation.

Vi hjälper till med analyser av kommunikationen, tar fram aktiviteter som lyfter kommunikationen och ser till att genomföra skräddasydda lösningar. Vårt analysverktyg betygsätter 8 parametrar, däribland webbplats, SEO, medienärvaro, mediegenomslag, aktiviteter i sociala medier och i nyhetsrum.

 

Läs mer om kommunikationsanalys.

Skräddasydda kommunikationspaket

Utifrån kommunikationsanalysen tar vi fram anpassade paket.

Vi visar på strategier och skapar ett aktivitetsforum som blir hjärtat i kommunikationen.

Syftet med forumet är att den egna organisation ska kunna genomföra de flesta aktiviteterna själva.

Kominstitutet stödjer och genomför vissa aktiviteter och bygger upp erfarenheten internt genom utbildning och träning.

Vi genomför även insourcing av kommunikationsaktiviteterna.

 

Läs mer om kommunikaitonsstrategier.

 

Genomtänkt krishantering skapar fötroende

Hur hantera kriserna

 

Att aktivt jobba med krishantering och kriskommunikation i förebyggande syfte är viktigt. Det minskar risken för kriser genom att man i arbets-processen söker upp orsaken till problemen, redan i förväg. Med effektiv krishantering sållar du bort olämpliga beteenden och handlingar. Du ökar den etiska efterlevnaden i organisationen och det blir enklare att följa moralkompassen.

Vaccinera din organisation


Många tror att kriskommunikation enbart är en yta och att man i första hand ska hantera journalister på ett smart sätt och inte svara på journalisternas frågor. Det är helt fel! Vi jobbar inte med politikertaktik, det fungerar inte långsiktigt. ”Sanningen kommer alltid fram”. Krishantering och kommunikation bygger på att man är ärlig och transparent. Och då måste man självklart även städa bort olämpliga aktiviteter och beteenden som finns i organisationen.

I vår utbildning gör vi en analys och identifierar tänkbara risker och kriser i nutid och i framtid, samtidigt som vi beaktar historien. Vi lägger stor vikt vid att genomlysa hur företagen jobbar med viktiga samhällsfrågor såsom jämställdhet, hållbarhet, integrationsfrågor och CSR.

Läs mer om vår utbildning.

Kominstitutets arbetar med kommunikation, IR och PR med fokus på strategier, analyser och kriskommunikation.

Institutet har över 45 års erfarenhet från privat, statlig och kommunal verksamhet.