Kommunikationsanalys

 

Efter att ha studerat  företags beteende på börsen kan vi se att det stora flertalet företagen är alldeles för passiva i sin externa kommunikation, vilket påverkar aktiekursen negativt. Vi som är aktieägare vill ha en nära och löpande kontakt med företaget och förstå vad som händer. Självklart ska man hålla sig till börsens regler vad gäller informationsgivning. Periodvis går det helt enkelt inte att kommunicera p.g.a. tystnad innan företaget ska redovisa rapport, men oftast finns det mycket information som kan skapa en ökad förståelse för bolaget och dess potential.

 

Det finns flera goda exempel på företag som vi har identifierat som är duktiga på att kommunicera och som skapat samhörighet med sina aktieägare och skapa en trygg börsutveckling. (här kan vi göra några analyser och ta fram statistik för att belysa i kommunikationen)

 

Utifrån vår gemensamma långa erfarenhet (över 45 år, bland annat i roller som kommunikationschefer, VD, IR-chefer och Interimschefer inom IR) har vi tagit fram ett analysunderlag med fokus på start-up bolag som blivit noterade på börsen.

 

Motsvarande slutsatser kan dras för andra företag och organisationer.

 

Vi analyserar och betygsätter flera olika parametrar och hjälper företaget att sätta nya mål för kommunikationen. Utifrån analysen blir det tydligt vad företaget bör fokusera på för att skapa förtroende hos aktieägare, kunder, media och andra viktiga målgrupper.

 

De 8 parametrarna som betygsätts vid en analys

1. Företagets Webbplats   

2. Externt nyhetsrum

3. Kommunikationskanaler inkl Sociala medier

4. Medienärvaro

5. Budskap och content

6. Övergripande strategier

7. Samhällsansvar och hållbarhet

8. Värderingsstyrt företag

Kominstitutets arbetar med kommunikation, IR & PR med fokus på strategier, analyser och kriskommunikation.

Institutet har över 45 års erfarenhet från privat, statlig och kommunal verksamhet.