Kommunikationsstrategi

 

Att följa börsens krav på kommunikation i form av delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisning är en självklarhet. På icke noterade bolag och för organisationer finns motsvarande förväntningar.

Många förbiser värdet av en kontinuerlig information som syftar till en ökad förståelse av verksamhet och potential. Framgång i detta uppnås genom en noga genomarbetad kommunikationsplan, tydlighet i vem som ska hantera aktiviteterna, interna rutiner för att fylla på med information samt en genomtänkt distributionsstrategi.

 

Med lång erfarenhet genomarbetar KOM-institutet en kommunikationsplan utifrån bolagets mål och visioner. Planen innefattar kort och långa mål, kanalval, upparbetande av rutiner, omvärldsbevakning och uppföljning.

 

Ibland finns interna resurser på plats i företagen för att själva kunna genomföra aktiviteterna och då verkar vi som rådgivare och bollblank. Men allt oftare väljer bolagen att lägga över även det operativa arbetet på oss.

 

Vårt aktivitetsforum består av möten och webbinar där vi tillsammans med företaget går igenom uppföljning av aktiviteter kontinuerligt.

 

Vi erbjuder flera olika kommunikationspaket, beroende på de behov som finns:

 

1. Kommunikationspaket ”basic”: Vi gör en kommunikationsplan och stödjer med överenskomna uppföljningar och aktiviteter, inriktat på kvartalsinsatser.

 

2. Kommunikationspaket ”medium”: Vi gör en plan och agerar med aktiviteter och uppföljning månadsvis.

 

3. Kommunikationspaket ”full kraft”: Vi gör en plan och kunden outsourcar hela kommunikationen till oss.

 

 

Kominstitutets arbetar med kommunikation, IR & PR med fokus på strategier, analyser och kriskommunikation.

Institutet har över 45 års erfarenhet från privat, statlig och kommunal verksamhet.