Utbildning, samarbeten

Vaccinera din organisation inom kommunikation

genom en anpassad utbildning på din arbetsplats

Steg 1 - Identifiera hot och problem

Här går vi igenom förutsättningar för att hitta områden där företaget/organisationen har ”dolda” hot och problem. Detta går vi igenom med företaget/organisationen innan själva utbildningen startar i steg 2. Här gäller det att komma överens om vad som är problematiskt och vad som ska åtgärdas. Det kan vara aktiviteter som företaget måste avsluta och beteenden som inte är acceptabla utifrån värderingar och kultur. Men det kan självklart också innebära att företaget måste förbättra aktiviteter och beteenden gentemot personalen och mot kunder. Innebär 3-5 timmar möte med genomgång av nedanstående punkter.

 • Företagets kultur och värderingar
 • Hållbarhetsfrågor och CSR
 • Vad tycker kunderna om företaget/organisationen?
 • Vad tycker anställda om företaget?
 • Företagets vision och mål

 

Under steg 1 kommer vi fram med en lista på hotbilder och möjliga kriser utifrån företagets värderingar och kultur samt omvärld.

 

Steg 2 - Kommunikationsträning

När vi gått igenom förutsättningar för företaget/organisationen startar själva kommunikationsträningen. Detta innebär heldag i 7 timmar med föreläsning och gruppövningar.

 • Vad är en kris?
 • Grunderna i kriskommunikation
 • Identifiera risker och kriser – gruppövning
 • Kriskommunikationens beståndsdelar
 • Så gör du när krisen kommer
 • Framtagning av budskap – gruppövning
 • Så här når du ut med en nyhet
 • Framgång i intervju

Steg 3 – Uppföljning

 

Nu kommer vi till den viktigaste delen. Det är här det avgörs om man ska lyckas. Vi genomför ett kort webinar och går igenom hur arbetet ska genomföras framöver både vad gäller kommunikation och att minimera kriserna genom att ta bort aktiviteter och beteenden som missgynnar företagen.

 • Ta fram kommunikationsplan med mål och strategier
 • Utarbeta tydlig budskapsplattform
 • Intern kommunikationsplan
 • Överlämna åtgärdsplan till ledning och HR-avdelningen att ”åtgärda” aktiviteter och beteende som inte är förenligt med företagets värderingar.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi samarbetar även med olika aktörer

där vi erbjuder våra utbildningar

 

 

Kriskommunikation och medieträning

i samarbete med Företagsuniversitetet

 

 • Lär dig hur en kris uppstår och utvecklas
 • Få faramgång i journalistkontakter
 • Hantera kritik i alla former av media

 

Kriskommunikation för HR i samarbete med Företagsuniversitetet

 

 • Professionell kriskommunikation förbättrar er attraktionskraft
 • Lär dig förstå psykologin i krisens olika skeenden
 • Hur hittar och reagerar vi på kritik i sociala medier?

 

Kontakta oss för anpassad utbildning för din organisation

Kontakt

Kominstitutet arbetar med kommunikation, IR & PR med fokus på strategier, analyser och kriskommunikation.

Institutet har över 40 års erfarenhet från privat, statlig och kommunal verksamhet.