Utbildning

Vaccinera din organisation inom kommunikation

genom en anpassad utbildning på din arbetsplats

Steg 1 - Identifiera hot och problem

Här går vi igenom förutsättningar för att hitta områden där företaget/organisationen har ”dolda” hot och problem. Detta går vi igenom med företaget/organisationen innan själva utbildningen startar i steg 2. Här gäller det att komma överens om vad som är problematiskt och vad som ska åtgärdas. Det kan vara aktiviteter som företaget måste avsluta och beteenden som inte är acceptabla utifrån värderingar och kultur.  Men det kan självklart också innebära att företaget måste förbättra aktiviteter och beteenden gentemot personalen och mot kunder. Innebär 3-5 timmar möte med genomgång av nedanstående punkter.

 • Företagets kultur och värderingar
 • Hållbarhetsfrågor och CSR
 • Vad tycker kunderna om företaget/organisationen?
 • Vad tycker anställda om företaget?
 • Företagets vision och mål


Under steg 1 kommer vi fram med en lista på hotbilder och möjliga kriser utifrån företagets värderingar och kultur samt omvärld.


Steg 2 - Kommunikationsträning

När vi gått igenom förutsättningar för företaget/organisationen startar själva kommunikationsträningen. Detta innebär heldag i 7 timmar med föreläsning och gruppövningar.

 • Vad är en kris?
 • Grunderna i kriskommunikation
 • Identifiera risker och kriser – gruppövning
 • Kriskommunikationens beståndsdelar
 • Så gör du när krisen kommer
 • Framtagning av budskap – gruppövning
 • Så här når du ut med en nyhet
 • Framgång i intervju

Steg 3 – Uppföljning


Nu kommer vi till den viktigaste delen. Det är här det avgörs om man ska lyckas. Vi genomför ett kort webinar och går igenom hur arbetet ska genomföras framöver både vad gäller kommunikation och att minimera kriserna genom att ta bort aktiviteter och beteenden som missgynnar företagen.

 • Ta fram kommunikationsplan med mål och strategier
 • Utarbeta tydlig budskapsplattform
 • Intern kommunikationsplan
 • Överlämna åtgärdsplan till ledning och HR-avdelningen att ”åtgärda” aktiviteter och beteende som inte är förenligt med företagets värderingar.


Kominstitutet arbetar med kommunikation, IR & PR med fokus på strategier, analyser och kriskommunikation.

Institutet har över 45 års erfarenhet från privat, statlig och kommunal verksamhet.